Friday, June 21, 2024

ЦЕВКИ ЗА ПРЕНОС НА ВОДА ПЕ 80

Цевките PE 80 се произведуваат од тврд полиетилен (HDPE) втора генерација. Се користат за површински, подземни и подморски  мрежи за пренос на вода, канализациони води и за заштита на кабели, како и а подземна мрежа за пренос на вода за пиење.
Се произведуваат и се контролираат согласно примероците Pr EN 12201-2 ISO 4427.