Friday, June 21, 2024

Гема Пласт-ЦТС соработува со повеќе реномирани компании од Балканот и Европа,ви представуваме некои од нив:

Kovinoplastika-Piskar , Minerva Zalec - едни од најголемите словенечки прозводители на цевки за дистрибуција на питка вода, цевки за гасовод и канализација, како и многу други прозводи од областа на игригационите системи.

 

Karina A.B.E.E - производител на PE и PVC цевки и фитинзи. Еден од главните прозводители на пластични цевки во Грција и соседните балкански

 

TecNoplastic S.A. - грчки прозводител на многу прозводи од областа на игригационите системи со развиен бизнис како во Грција така и во Европа.