Tuesday, October 04, 2022

Цевките ПЕ 63 се произведуваат од полиетилен со средна густина (МDPE) прва и втора генерација, и се користат за маводнување и за автоматско наводнување.
Се произведуваат и се контролираат согласно промероците DIN 8074/75-1987