Friday, June 21, 2024

ПЕ цевки за заштита на кабел е направен од полиетилен со висока густина, за употреба во следниве гранки:
- Електро дистрибуција: висок и низок напон
- Телекомуникации: оптички кабел, видео кабел линија
- Патна сигнализација
- Железнички системи