Thursday, October 21, 2021

ЦЕВКИ ЗА ПРЕНОС НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ПЕ 100

Цевките PE 100 се произведуваат од тврд полиетилен (HDPE) трета генерација MRS 10 и се користат за подземна мрежа за пренос на вода за пиење.
Се произведуваат и се контролираат согласно примероците Pr EN 12201-2 ISO 4427.